με σοφία κι ομορφιά…

Θαύματα… Υπάρχουν μοναχά δύο κυρίαρχα στοιχεία εδώ… 

σοφία κι ομορφιά … Σοφία μέσα στις καρδιές των ταπεινών… 

κι αλήθεια μέσα στα μεγαλουργήματα…