καλη χρονιά...

Εν αρχή του χρόνου… ην ο λόγος

είναι κι έρχεται… γεμάτος ελπίδα

το μέλλον… δεν είναι γεμάτο σκοτάδι

υπάρχει αγάπη… διαχέεται φώς!!!...
Καλή χρονιά!
ευχαριστώ και το ksipnistere για την αναδημοσίευση του: