θάλασσα…

η τελειότητα της δύναμης μου…

ξεδιπλώνεται μέσα στην αδυναμία σου!!!