ταξίδια…


Τα ωραιότερα ταξίδια που είχα κάνει κάποτε, ήτανε πάνω σε μία πολυθρόνα… που ‘χαν αφήσει οι τσιγγάνοι πίσω τους, σε μια αλάνα, μες τη μέση του χειμώνα…