βήμα πρώτο…


- Λοιπόν, που βρισκόμαστε… 

και για πόσο… 

πότε θ’ αλλάξει ο κόσμος τούτος… 

και που θα μας πας μετά;;;
- Αυτό δεν μπορώ, ακόμη να σας το πω…


συνεχίζεται…