αστραπόβροντα...


μοναχά σαν τ' αστραπόβροντα, αν τις μήνιγγες διαπεράσουν... βεβηλώνοντας βάναυσα, τ' άβατο των προσωπικών σου διεργασιών... επανειλημμένα, παρά φύση, κτηνωδώς... τ' εγκεφαλικά σου κύτταρα... ξανά, ξανά, ξανά και ξανά! κατορθώσουν να βιάσουν... τότε μονάχα, αντάμα μ' αυτούς, η βαλβίδα της καρδιάς σου, να πάλλει λαχταρά...τούτο να 'ναι άραγε, το συν... της ουσίας;;;


ευχαριστώ πολύ το ksipnistere για την αναδημοσίευση του…