προβολές...τʼ ανθρώπινου πνεύματος, όλες οι ανθρώπινες ερμηνείες... γι αυτό και πολλές φορές εινʼ απατηλές... ενδεχομένως την πραγματικότητα, όχι μονάχα να μη διακρίνουμε, αλλά και να μην κατανοούμε αυτό, που ο άλλος θέλει να μας πει... σκαριφήματα, πριν και κάτω απʼ το δικό μας πρίσμα... αυτό που βλέπουμε, αυτό που μας προβάλουν (επιτηδευμένα ή μη), θεωρούμε (όχι άδικα) πως είναι και το πραγματικό... κι αν... σε υποκειμενικά - ελαττωματικά ή ακόμα και σε προκατειλημμένα συμπεράσματα ότι διακρίνουμε βασίζεται;;;  νόηση πρωτίστως, στην πλατωνική αλληγορία της σπηλιάς... κι έπεται η... κατανόηση!!!...