κλειδί...

ένας γρίφος τριγύρω όλα... και το κλειδί του, μια αρμαθιά από δεκάδες άλλους γρίφους... ξαναπροσπάθησε, απέτυχε... και πάλι... μάθε απʼ την αδυναμία σου... όσο πιο πίσω μπορέσεις να κοιτάξεις, τόσο πιο μπροστά, θα κατορθώσεις να διακρίνεις... μη λησμονάς μοναχά πως, αν για πολλή ώρα μιαν άβυσσο παρατηρείς, τη δυνατότητα και τούτη αποκτά, μέσα σου να κατοπτεύσει... μην ποθείς ο καλύτερος να ʻσαι, τον εαυτό σου... αυτόν τόλμησε, να ξεπεράσεις!!!...