...

στις θάλασσες μου... η σιωπή ταιριάζει νότες, πʼ ησυχάζουν τον άγριο καιρό... 
ίσως... να χω δει πολλά, για να μη λέω κουβέντα... ίσως...

κίνησα...