ουλές…

τα σημάδια πάνω μας… τι περάσαμε μας δείχνουν… πως θα ζήσουμε, δε μας υποδεικνύουν… αυτά που μένουν πίσω μας… αυτά που προσμένουν μπροστά μας… σε σχέση μ’ αυτά π’ αναβλύζουν μέσα μας… ασήμαντα είναι!!!