ναυαγός…


… είσαι μια περίπτωση ακατόρθωτη, που όταν ναυαγήσει βασι-λεύει...

(ελύτης)