ανάπτυξη...

τι κι αν αδημονώ να διακρίνω την ανάπτυξη…
μάταια, δε μου το επιτρέπει τούτο η... αιθαλομίχλη!!!