κενό...
τι κι αν φαντάζει, έκπαγλο το κενό… κενό και κίβδηλο θα παραμένει!!!